Teorija 1 - Algoritmi

Opened: Monday, 17 October 2022, 12:00 AM
Due: Monday, 24 October 2022, 11:59 PM

Problem: 

Denimo, da je n mest povezanih med seboj s poleti po principu vsak z vsakim. Iz prvega mesta želimo obiskati vsa ostala mesta tako, da nobenega mesta ne obiščemo več kot enkrat (pri tem je vseeno, v katerem mestu končamo). Dolžine poletov med posameznimi mesti so znane, iščemo pa najkrajšo pot (skupno dolžino poletov) iz prvega mesta, ki obišče vsa ostala mesta.

a) Definirajte konkretno nalogo velikosti 5 in jo ustrezno predstavite z modelom.

b) Napišite prevdokodo za nek algritem, ki rešuje ta problem. Zamislite si svoj, lahko tudi zelo neoptimalen algoritem. Bistvena je primerna predstavitev algoritma s psevdokodo.

c) Napišite sled uporabe vašega algoritma za reševanje naloge a). Ker je popolna predstavitev sledi za to nalogo veliko preobsežna, predstavite le nekaj ponovitev izvedbe in nakažite izbiro ustreznega končnega rezultata!

Rešitev oddajte v obliki PDF dokumenta (slike).