Koronska predavanja (20/21)

Spodaj najdete tudi posnetke predavanj iz študijskega leta 20/21. Posnetke bomo predvidoma odpirali po izvedbi letošnjih predavanj v živo.

V naslovu predavanja se včasih pojavijo "...". Če stojijo za snovjo, npr. "povezani seznami ...", pomeni, da bo snov obdelana tudi v naslednjem predavanju. Če stojijo pred snovjo, npr. "..., natančna zahtevnost", pomeni, da je prvi del predavanj nadaljevanje snovi iz prejšnjih predavanj.

Posnetki niso aktivno vzdrževani in so na voljo po načelu "as is", sledijo tempu in snovi izvajanja na daljavo iz leta 20/21. Podrobnosti o podobnostih in razlikah glede na letošnje leto žal ne moremo zagotoviti. Praviloma je snov zelo podobna, vendar je vsak študent sam odgovoren za sledenje letošnji snovi.

Waiting for a moderator to join.

Recordings