Teorija 3: povzetek prosojnic

Naloga 1

Dan je algoritem, ki za nalogo velikosti \(n\) porabi \(f(n)\) mikrosekund, in naloga velikosti \(n=1000\). Koliko časa porabi algoritem za izračun rešitve?

\(f(n)\) \(\log n\) \(\sqrt{ n}\) \(n\) \(n \log n\) \(n^2\) \(n^3\) \(2^n\) \(n!\)
\(t\)

Čas po potrebi pretvori v človeku predstavljivo enoto.


Naloga 2

Algoritem za izračun rešitve naloge velikosti \(n\) porabi \(f( n)\) mikrosekund. Kako velika je lahko naloga, da se algoritem konča v \(1\) sekundi?

\(f(n)\) \(\log n\) \(\sqrt{ n}\) \(n\) \(n \log n\) \(n^2\) \(n^3\) \(2^n\) \(n!\)
\(n\)

Naloga 3

Z uporabo definicije pokaži, da je ali ni  \( f(x) = O(g(x)) \), če je\( f(x) = 3 x^2 + 7 x -1 \) in \(g(x)\) enako:

- \( g(x) = x^3 \)

- \( g(x) = x^2 \)

\( g(x) = x \)

Naloga 4

Z uporabo definicije pokaži, da je ali ni  \( f(x) =\Omega(g(x)) \), če je\( f(x) = 3 x^2 + 7 x -1 \)  in \( g(x) \) enako:

- \( g(x) = x \)

- \( g(x) = x^2 \)

\( g(x) = x^3 \)

Naloga 5

Z uporabo limit pokaži v kakšnem odnosu je \( f(x) = 3 x^2 + 7 x - 1 \) , če je \( g(x) \) enako:

- \( g(x) = x \)

- \( g(x) = x^2 \)

\( g(x) = x^3 \)

- \( g(x) = lg x \)

- \( g(x) =2^x \)

Naloga 6

Z uporabo limit pokaži, da so:

- potence logaritma počasnejše od polinomov

- polinomi počasnejši od eksponentnih funkcij

Naloga 7

Uredi po vrsti tako, da bo veljalo \(f_i=\Omega(f_{i+1})\):

\( 2^{2^n}, \ \ \ n^2, \ \ \ \lg n, \ \ \ (3/2)^n, \ \ \ \lg^2 n, \ \ \ n!, \ \ \ \lg \lg n, \ \ \ e^n, \ \ \ n \lg n, \)

\( n 2^n, \ \ \ n^3, \ \ \ 2^n, \ \ \ n, \ \ \ 1, \ \ \ (n+1)!, \ \ \ n \log n, \ \ \ 2^{2^{n+1}}, 42, \ \ \ n^n, \ \ \ \sqrt{n} \)


Last modified: Friday, 18 November 2022, 4:08 PM