Izvedba Strassenovega algoritma v praksi (članek dveh študentov FRI - mag.)