Week Name Description
Page Splošne informacije - General info
URL Discord Hardware FRI - skupnost za HW predmete
File Obveznosti študentov

Obveznosti študentov

URL RAWall - Padlet komunikacijski kanal za predavanja

Tukaj lahko podebatiramo med predavanji, lahko pa nam (tudi anonimno) zaupate svoja mnenja, težave, ideje, predloge in vse ostalo....

Page Izpitni roki pravila - Exams Rules

File Izpit 24.8.2015
File Izpit 27.1.2016
File Izpit 11.2.2016
File Izpit 25.1.2017
File Exam 25.1.2017
File RA-1 Uvod
File RA-1 Introduction
File Pomen poznavanja računalniške arhitekture, Miha_Krajnc
File RA-2 Razvoj strojev za računanje
File RA-2 Evolution of computing machines
File RA-3 Osnove delovanja računalnikov
File RA-3 Basic principles of Computing
File RAM_pomnilnik_demo_EVO.circ

Preprost model pomnilnika v okolju Logisim EVO

File RA-4 Ukazi
File RA-4 Instructions
File RA-5 Operandi
File RA-5 Operands
File 4-bitni seštevalnik - Logisim Evolution
File RA-6 Centralna procesna enota
File RA-6 Central Processing Unit
URL MiniMiMo Trdoožičen model CPE v Logisimu

Povezava do vezja in gradiv na Github repozitoriju za RA predmet.

URL Primeri in testna vezja v Logisimu za RA

Vezja so narejena v simulacijskem okolju Logisim-Evolution in uporabljena pri predavanjih.

File RA-7 Merjenje zmogljivosti CPE
File RA-7 Measuring CPU performance
URL Posnetek predavanja pogl. 7

Vsebina je obvezni del učne snovi.

File RA-8 Pomnilniške tehnologije
File RA-8 Memory Technologies
File Asociativni pomnilnik - Logisim
File RA-9 Pomnilniška hierarhija
File RA-9 Memory hierarchy
File Asociativni predpomnilnik - Logisim
File Navidezni pomnilnik - Logisim
URL Computer Architecture - Crowd-sourced Shared Notes

You are welcome to add, edit, update the notes. 

We're creating Crowd-sourcing notes, feel free to contribute.

URL Računalniška Arhitektura - Deljeni zapiski za skupno dopolnjevanje

Dobrodošli z vašimi dodatki, popravki, nadgradnjami teh zapiskov.

Naredili smo jih zato, da jih sami oblikujete - vsak prispevek je dragocen in dobrodošel.

Orodja za programiranje v zbirniku File Seznam ukazov zbirnika ARM - Instruction Set Summary
Page Instalacija orodja WinIdea - Windows (Installation of WinIdea)
File Začetni projekt za winIDEA (simulator) - Initial project

Povezava

Page Instalacija orodja WinIdea - Linux (Installation of WinIdea)
File WinIdea: Software User Guide
URL URL na online Help za WinIdea

http://www.isystem.com/downloads/winIDEA/help/

9 October - 15 October File Vaja 1 - Uvod
File 1st Lab Session - Introduction
URL Zgled v Pythonu/Python example
16 October - 22 October File Programiranje v zbirniku 1.del

Programiranje v zbirniku 1.del

File ARM Assembly programming Part 1

ARM Assembly programming Part 1

23 October - 29 October File Programiranje v zbirniku 2.del
File ARM Assembly programming Part 2
30 October - 5 November Page PWM signal: melodija na STM32H7

File RA_STM32H7_LED_PWM_Arduino_IDE_Projekt
File RA_STM32H7_LED_PWM_Arduino_IDE_Projekt_ENG
13 November - 19 November File Programiranje v zbirniku 3.del

Programiranje v zbirniku 3.del

20 November - 26 November Page Prvo preverjanje - Opis/First test - description

Prvo preverjanje - opis

File Programiranje v zbirniku 4. del

rab-2_v5_S4.pdf

File ARM Assembly programming Part 4

rab-2_v5_S4.pdf

URL Interpretacija zastavice Carry (prenos) pri seštevanju in odštevanju
27 November - 3 December File Programiranje v zbirniku 5. del

rab-2_v2_S5_S12.pdf

4 December - 10 December File Programiranje v zbirniku 3.-6. del

rab-2_v6.pdf

File ARM Assembly programming Parts 3-6

rab-2_v6_ENG

11 December - 17 December Page Drugo preverjanje / Second lab-test
1 January - 7 January File RA_STM32H7_Projekt.pdf
File stm32h7-asm_RA_LED.zip (CubeIDE projekt)
URL https://github.com/LAPSyLAB/RALab-STM32H7
8 January - 14 January Page Tretje preverjanje / Third lab-test

Tretje preverjanje

Domače naloge File Domača naloga - navodila
File Homework Assignment - Description
Avditorne vaje File Avditorne naloge
File Solved problems
File Dodatne avditorne naloge Prenosi
File Additional solved problems - Transfers
File Dodatna naloga - Pomn. Hierarhija
File Dodatna naloga Amdahlov zakon
English corner URL Computer Architecture - Crowd-sourced Shared Notes

You are welcome to add, edit, update the notes. 

We're creating Crowd-sourcing notes, feel free to contribute.

Za tiste, ki jih zanima več o ARM-u URL Izbirni predmet Organizacija računalnikov

Pomeni nadgradnjo tega predmeta. Podrobneje se spoznamo z zbirnim jezikom in C programskim jezikom ob programiranju dejanskega vgrajenega sistema FRI-SMS

File Nekaj vhodno izhodnih naprav - 1. del

Nekaj vhodno izhodnih naprav

Page Študentski prispevek - delo z GNU orodji na procesorjih ARM