Naloge - Kam Python shranjuje stvari

Dopolni funkcijo izpisi_a tako, da boš znotraj funkcije izpisal vrednost spremenljivko a.

a = "globalna"

def izpisi_a():
  # dopolni tukaj

izpisi_a()

Rešitev

a = "globalna"

def izpisi_a():
  print(a)

izpisi_a()

Sedaj pa dopolni funkcijo izpisi_a2, tako da bo ta izpisala vrednost globalne spremenljivke a, in ne tiste, ki je v argumentu funkcije.

a = "globalna"

def izpisi_a2(a):
  # dopolni tukaj

izpisi_a2("lokalni a")

Rešitev

a = "globalna"

def izpisi_a2(a):
  print(globals()["a"])

izpisi_a2("lokalni a")

Dopolni spodnji program, tako da spremeni vrednost globalne spremenljivke a v ”spremenjena”. Print na koncu programa mora izpisati vrednost spremenjena.

a = "globalna"

def spremeni_a():
  # dopolni tukaj

spremeni_a()
print(a)

Rešitev

a = "globalna"

def spremeni_a():
  global a
  a = "spremenjena"

spremeni_a()
print(a)

Napiši funkcijo vse_funkcije, ki vrne seznam imen vseh funkcij v trenutni skripti. Pomagaj si s slovarjem, ki ga vrne funkcija globals() in s funkcijo callable.

Rešitev

def vse_funkcije():
  return [k for k, v in globals().items() if callable(v)]

Last modified: Thursday, 25 November 2021, 1:06 PM