이용할 수 있는 강좌

 • nosilec: Moškon Miha
 • nosilec: Trebar Mira
Ste se kdaj vprašali, zakaj so sodobni računalniki tako zmogljivi? Za to so zaslužna digitalna integrirana vezja (čipi oz. mikročipi), ki so zelo majhna in izjemno hitra. Zmožna so izračunati več milijonov operacij v sekundi. Nastala so v petdesetih letih prejšnjega stoletja in od tedaj se…
 • nosilec: Jager Franc
Predmet pokriva osnovne koncepte digitalnega procesiranja signalov. Študirali bomo: vzorčenje in rekonstrukcijo časovno zveznih signalov, časovno diskretne signale, predstavitve signalov v frekvenčnem prostoru, časovno diskretne sisteme, frekvenčne odzive časovno diskretnih sistemov, digita…
Predmet EMP pokriva tematike, ki so v sodobni informacijski družbi še kako prisotne in, kot kaže praksa, pomembne. Pa začnimo pri vajah:. Na vajah bomo letos usmerjeni predvidoma le v Android. saj je to najbolj razširjena mobilna platforma. S tem po moji oceni največjemu odst…
 • nosilec: Bovcon Narvika
 • nosilec: Lebar Bajec Iztok
Pravijo, da je pero močnejše od meča. Pravijo tudi, da slika pove tisoč besed. Verjamem, da ste ti dve trditvi že slišali; nekateri izmed vas ste o njih tudi razmišljali. Pa ste že slišali, da lahko z uporabo omejenega števila barv poveste več, kot če bi jih uporabljali mnogo? Da lahko z…
 • nosilec: Vavpotič Damjan
Informacijske sisteme dandanes srečamo dobesedno na vsakem koraku. Kot uporabniki se soočamo z informacijskimi sistemi v trgovinah, na avtobusnih postajah, kinodvoranah,... da niti ne omenjamo vrste informacijskih sistemov dostopnih preko interneta. Za bolj ali manj prijaznim uporabniškim vmesni…
 • nosilec: Špetič Aleš
Upravljanje tehnoloških podjetij Cilj predmeta je predstaviti poslovanje in upravljanje tehnoloških podjetij - startupov, od ideje do priprave za poslovanje. V okviru predmeta bomo spoznali potrebne veščine, ki jih inženir potrebuje, ko se odloči za podjetniško pot. Spoznali bomo poslovanje …
Študentje so se že spoznali z osnovnimi koncepti računalniških komunikacij in omrežij ter operacijskih sistemov. Pri tem predmetu se bomo podrobneje seznanili z nekaterimi pomembnejšimi protokoli in se v drugem delu predmeta spoznali z osnovami varovanja računalniških in (širše gledano) i…
 • nosilec: Kavčič Alenka
Predmet študentu predstavi osnove multimedijskih tehnologij. Multimediji so nepogrešljiv del sodobnega okolja, saj se z njimi srečujemo tako rekoč na vsakem koraku, od vseprisotne glasbe in slikovnih podob, do filmov, televizije in spletnih medijev. Pri predmetu si najprej pogledamo osnove vizu…
 • nosilec: Moškon Miha
Študenti, ki poslušajo ta predmet, so že spoznali osnove načrtovanja vezij s klasičnimi pristopi. Pri načrtovanju kompleksnejših vezij na čipu pa si inženirji pomagajo z različnimi naprednejšimi programskimi orodji namenjeni načrtovanju digitalnih naprav. Ta orodja podpirajo opisovanje …
 • nosilec: Orel Bojan
 • nosilec: Zalar Aljaž
Računalniki so se, kot ime pove, na začetku uporabljali predvsem za računanje. Prvi problemi, ki so jih reševali z računalniki, so bili povezani predvsem s konstrukcijo atomske bombe. Kmalu pa so tedanje računalnike zasedli znanstveniki in inženirji, ki so reševali tudi "miroljubne" problem…
 • nosilec: Sadikov Aleksander
Bodo miške odločile?Sedite za konferenčno mizo v zatohli sejni sobi. Spet sestanek. Že kdo ve kateri po vrsti. In spet so se šefi lotili tiste stare teme, prav tiste, o kateri vi nočete slišati niti besedice več. Niti ene same samcate besedice več!Vsebina pogajanj je sicer resna. Izbrati mo…
 • nosilec: Rozman Robert
  Temeljni cilj je poglobljen pogled v zgradbo in delovanje računalnika in njegovih sestavnih delov. Najprej se spoznamo z najenostavnejšim nivojem gradnikov digitalnih integriranih vezij, ki jih sestavljamo v kompleksnejše sestavne dele sodobnih procesnih enot; podrobneje se seznanimo z nj…
 • nosilec: Rupnik Rok
Predmet je zanimiv predvsem za tiste, ki želite v svojih karierah zasesti vodstvene položaje: vodja projektov informatike, vodja informatike v podjetju, svetovalec za področje informatike v podjetju. Spoznali bomo koncepte obvladovanja informatike v podjetjih, saj informatika v podjetjih namreč…
 • nosilec: Vavpotič Damjan
 • nosilec: Zrnec Aljaž
Dandanes smo priča eksponentni rasti količine podatkov. Poznavanje sodobnih tehnologij s področja podatkovnih baz ter poznavanje pristopov za načrtovanje le teh je zato ključno tako za razumevanje delovanja sodobnih informacijskih sistemov kot za uspešno profesionalno delo na področju račun…
 • nosilec: Curk Tomaž
Zdravnik je zbral goro podatkov o neki bolezni, zdaj pa bi rad iz njih kaj pametnega izvedel. Banka ima podatke o svojih komitentih, pa jo zanima, komu dati kredit, komu ponuditi naložbe v sklade in koga pustiti čim bolj pri miru. Meteorologi beležijo podatke o topljenju ledu na Antarktiki in zd…
 • nosilec: Damjan Matija
 • nosilec: Lutman Karmen
 • nosilec: Završnik Aleš
1. Uvod v pravo 1.1. Hierarhija pravnih aktov; 1.2. Delitev na javno in zasebno pravo; 1.3. Vloga prava EU v slovenskem pravnem redu; 1.4. Splošno o pravosodnem sistemu in pravnih sankcijah. 2. Varstvo (osebnih) podatkov 2.1. Pojem osebnih podatkov; 2.2. Temeljna načela; 2.3. Pravni okviri …
 • nosilec: Slivnik Boštjan
Računalnikarji pišemo programe v programskih jezikih. Teh je na tisoče in vsak od njih na svoj način nudi programerju čim lažji zapis programa. Žal pa računalnik razume en sam jezik: strojni jezik procesorja, ki je vgrajen v računalnik. Zato potrebujemo posebne programe, ki jim pravimo pre…
 • nosilec: Ilc Nejc
 • nosilec: Lotrič Uroš
Avtomatizacija igra vedno pomembnejšo vlogo v svetovnem gospodarstvu. Inženirji si prizadevajo avtomatizirati najrazličnejše naprave in jih povezovati v kompleksne računalniške sisteme, da bi ljudem kar najbolj olajšali izvajanje najrazličnejših aktivnosti. V okviru procesne avtomatike bom…
 • nosilec: Batagelj Borut
Informacijska doba ni zaznamovana le z vseprisotno mrežo računalnikov in informacijskih tehnologij; temveč tudi s pojavitvijo novih možnosti izražanja in komunikacije, vzponom digitalne kulture in novih načinov interakcije. Video, digitalna fotografija in grafika, digitalna televizija in drug…
 • nosilec: Dobravec Tomaž
1. Osnovni konstrukti programskega jezika C podatkovni tipi, spremenljivke in konstante; izrazi, operatorji, strukturiranje kode; vhod/izhod, delo s tekstovnimi in binarnimi datotekami; dinamično delo s pomnilnikom in nizi; večdimenzionalne tabele; funkcija kot parameter in povratni klici; kazalc…
 • nosilec: Lebar Bajec Iztok
Ni ga med vami junaka, ki lahko trdi, da računalnika ni nikoli uporabil za igranje računalniških iger. Nekatere izmed vas je prav želja po razvijanju iger potegnila v študij računalništva in informatike. Zgodovina računalniških iger sega v daljno leto 1950, ko so akademiki začeli razvijat…
 • nosilec: Kavčič Alenka
 • nosilec: Vavpotič Damjan
Razvoj sodobnih informacijskih sistemov je zahteven proces, ki mora upoštevati ne le kompleksne tehnološke izzive, ampak tudi različne organizacijske dejavnike, ki pogosto usodno vplivajo na uspeh razvojnih projektov. Hitre spremembe informacijskih tehnologij in poslovnega okolja še povečujejo…
 • nosilec: Skočaj Danijel
Scenarij št. 1: Jan stopi na platformo nad proizvodno halo v njegovem podjetju. Pod seboj zagleda kopico neutrudnih robotov, ki nad tekočim trakom sestavljajo avtomobile. Dan za dnem, uro za uro, minuto za minuto. Ne ozirajo se ne levo, ne desno, samo opravljajo svoje delo. Njihovo zaznavanje in …
 • nosilec: Šter Branko
Uporabniška programska oprema omogoča računalniku, da stori kaj koristnega za uporabnika. Sistemska programska oprema pa omogoča računalniku, da sploh živi. Glavni del sistemske programske opreme je sam operacijski sistem oz. njegovo jedro (kernel). Poleg tega pa spada v skupino sistemske pro…
 • nosilec: Smrdel Aleš
 • nosilec: Trebar Mira
Računalnik, internet in splet nas spremljajo na vsakem koraku. Postali so del nas, brez njih skoraj ne znamo več živeti. Vprašamo se lahko, kako bi izgledal en teden ali pa en dan brez teh modernih naprav in storitev. Ko na računalniku zaženemo brskalnik, se nam odpre nov svet. Zdi se nam, da…
 • nosilec: Fele Žorž Gašper
Pri predmetu bodo študentje programirali x86 kompatibilne osebne računalnike z uporabo zbirnika.The students will learn how to program x86 compatible personal computers in assembler.
Kontejnerji, Kubernetes in DevOps prakse Kontejnerji (angl. containers) so virtualizacijska tehnologija na nivoju operacijskega sistema, ki je v zadnjih par letih na glavo obrnila trende v virtualizaciji in postala ena najbolj vročih IT tem. Kontejnerje tako uporabljajo praktično vsa večja …
Računalniške igre. Od strateških, športnih, dirkaških, do streljačin, arkadnih in ... Najprej igraš, igraš in igraš, potem primerjaš in nato se začneš spraševati, kako so posamezne stvari narejene?Ugotoviš, da so stvari kompleksne, da je osnova vsega seveda programiranje in ko zajadra…
 • nosilec: Rožanc Igor
Področje pisanja programskih rešitev ni tako mlado, kot bi si marsikdo mislil – veliko starejše je od vas, pravzaprav je starejše celo od večine profesorjev naše fakultete. Zato je tudi zelo raznoliko in pokriva tako razvoj zelo specializiranih gonilnikov kot obsežnih bančnih informacijsk…
 • nosilec: Rožanc Igor
Kaj najprej naredi kuhar, ko skuha omako? Pokusi jo in (običajno) doda še malo popra ali soli. To naredi bolj iz navade, saj je glede na svoje dolgoletne izkušnje in natančno izveden recept prepričan, da je jed odlična. Kako je s tem pri pisanju programov? Ali zadošča, da programer enkrat p…
 • nosilec: Sadikov Aleksander
Imate radi filme? Znanstveno fantastiko? Ste gledali Matrico, Terminatorja, Odisejo 2001, Umetno inteligenco, Laro Croft? Potem gotovo mislite, da veste, kaj je umetna inteligenca. V resničnem svetu se že od nastanka prvih računalnikov vrstijo znanstvene in filozofske razprave o tem, če je mož…
 • nosilec: Smrdel Aleš
Uporabniški vmesniki v aplikacijah so namenjeni čimbolj enostavnemu in preglednemu prenašanju informacij od aplikacije do uporabnika in obratno. Še tako dobra aplikacija ne more biti uspešna brez dobrega uporabniškega vmesnika. Uporabnik običajno ne pozna algoritmov, podatkovnih struktur in …
 • nosilec: Modic David
Vsebina predavanj: • Organizacijske strukture - Vloge varnostnega osebja (npr. Enisa) - storitve v organizaciji (IT služba, Varnostna služba, ustreznost, VOC, Srebrne ekipe) - Potek dela pri odzivanju na incidente • Upravljanje s tveganji - Definicije - Praktični primeri upravljanja - …
 • nosilec: Jelenc David
Uvod in motivacija. Osnovne varnostne storitve. Pregled zgodovinskih šifer. Napadi in kriptoanaliza zgodovinskih šifer. Načela sodobne kriptografije. Sklepanje o varnosti in modeli groženj. Notacija. Serializacija podatkov. Tajnost in informacijsko-teoretska varnost. Definicija &sca…
 • nosilec: Pesek Matevž
Zaradi povečane uporabe tehnologije v sistemih, ki obravnavajo občutljive podatke, učinkovitost in hitrost nista več edina pogoja, ko pride do izdelave programske opreme. Vse večjo pozornost je treba posvečati varnosti in zanesljivosti. Pri predmetu bomo študente seznanili s sodobnimi …
 • nosilec: Bulić Patricio
Študent, ki se prebije do tega predmeta, že veliko ve o procesorjih, računalnikih in njihovih komponentah. Zna tudi že marsikaj sprogramirati. Ali bi znal narediti čisto svoj računalnik, s katerim bi lahko predvajal posnetke MP3? Povezati in sprogramirati procesor, pomnilnik, AC97 kontroler i…
 • nosilec: Škraba Igor
 • nosilec: Trebar Mira
Namen predmeta je predstaviti povezovalne probleme v digitalnih vezjih (odboj, presluh), vrste V/I naprav, njihovo zgradbo, lastnosti in delovanje. Predmet vsebuje 2 kolokvija, končni izpit  in dve domači nalogi, prva v maju in druga konec semestra. The purpose of the course is to present th…
Izjava »kupil si bom štiri-jedrni procesor, da se bodo programi štirikrat hitreje izvajali« je trapasta in zavajajoča. To ve vsak, ki zna narediti paralelne sisteme, povezati jedra, procesorje in računalnike v celoto ter take sisteme programirati tako, da se programi uč…