Topic Name Description
Page Vsebina, ocenjevanje

 
URL Discord Hardware FRI - skupnost za HW predmete
URL Anketa, vaša mnenja o MiMo modelu

Pozdravljeni,
predavanja in vaje so živa stvar (vsaj trudimo se da bi bilo tako) in predmet nenehnega dopolnjevanja in izboljševanja. Vljudno vas prosimo, da pri tem sodelujete, nam ponudite povratno informacijo iz prve roke in sooblikujete vsebino in obliko predmeta.

Letos je zaradi nekaj sprememb vaše mnenje še posebej pomembno.

Vzemite si čas in izpolnite anketo, vsa mnenja bom pozorno prebral.

URL Anketa, vaša mnenja o predmetu OR VSP

Pozdravljeni,
predavanja in vaje so živa stvar (vsaj trudimo se da bi bilo tako) in predmet nenehnega dopolnjevanja in izboljševanja. Vljudno vas prosimo, da pri tem sodelujete, nam ponudite povratno informacijo iz prve roke in sooblikujete vsebino in obliko predmeta.

Letos je zaradi nekaj sprememb vaše mnenje še posebej pomembno.

Vzemite si čas in izpolnite anketo, vsa mnenja bom pozorno prebral.

Predavanja File OR - 1 Uvod v organizacijo in digitalna integrirana vezja
URL Primeri elektronskih vezij: Falstad Curcuit Simulator
URL Primer: Tranzistor kot stikalo (digitalna tehnika)
URL Primer: Tranzistor kot ojačevalnik analognega signala
File OR - 2 Osnove digitalnih integriranih vezij
File Podatkovna listina SN74LS00
File OR - 3 Mikroarhitektura CPE_MiMo_Model_CPE
URL MiMo distribucija

MiMo distribucija za 3. poglavje predavanj in reševanje 1. domače naloge

Folder MiMo viri
URL Logisim Evolution

Orodje za simulacijo digitalnih vezij (MiMo model)

URL MiMo realizacija z FPGA - Video

Izvedba Mimo modela na FPGA plošči.

File OR - 4 Paralelizem na nivoju ukazov

OR-04_Povzetki_predavanj_.pdf

File Prikaz delovanja cevovodne CPE - "HiP"

HiP_cevovod_OR.pdf

File Prikaz delovanja cevovodne CPE - "HiP - Premoščanja"

HiP_cevovod_OR_v3_premoscanja.pdf

File OR - 5 Paralelizem na nivoju procesorjev

OR-05_Povzetki_predavanj_.pdf

File OR - 6 Prenosne poti in vrste prenosov - neobvezno, informativno gradivo

OR-06_Povzetki_predavanj_202x.pdf

URL Intel QuickPath - youtube video

Intel QuickPath - youtube video

STM32 CubeIDE, STM32F4, STM32H7 (izbrana dokumentacija, začetni projekti) Page CubeIDE (downloads and resources)
URL ORLab-STM32H7 - GitHub repozitorij
URL STM32H750B-DK Discovery kit with STM32H750XB MCU
URL STM32H7-online training (tutorials from ST)
Folder STM32H7_Viri_dokumenti
URL STM32F4DISCOVERY Discovery kit with STM32F407VG MCU
URL ORLab-STM32 - GitHub repozitorij
Folder STM32F4_Viri_dokumenti
File User Manual Discovery kit stm32f407vg
File DataSheet_stm32f407vg
File Reference Manual rm0090-stm32f407417
File Programming_Manual_pm0214-stm32-cortexm4-mcus-and-mpus-stmicroelectronics
File Arm Cortex-M4 Processor Datasheet Short
File ARM Architecture RefMan Thumb2 Supplement DDI0308.pdf
File ARM Cortex-M for Beginners ARM 2017
WinIDEA, FRI-SMS (izbrana dokumentacija, začetni projekti) Page Instalacija orodja WinIdea - Windows
Page Instalacija orodja WinIdea - Linux
File Začetni projekt za winIDEA (simulator)

Začetni projekt za winIDEA (simulator)

File Začetni projekt za winIDEA (FRI-SMS)

Začetni projekt za winIDEA (FRI-SMS)

File Tovarniška listina AT91SAM9260 (12 MB pdf).
Laboratorijske vaje File Seznam ukazov zbirnika ARM
File FRI ARM Zbirnik Quickref A4 v0.5

FRI ARM Zbirnik Quickref A4 v0.5

1. vaja - Uvod, ponovitev File Uvod, izvedba vaj (pdf)

Uvod, izvedba vaj

File Zbirni jezik ARM 1.del (ponovitev RA)

OR_ARM_Zbirnik_v5_S1_S48.pdf

Page 1. vaja rešitve

1. vaja rešitve

2. vaja - Logični ukazi, delo z biti File Zbirni jezik ARM 2.del

OR_ARM_Zbirnik_v5

Page 2. vaja rešitve

rešitve

URL Nal 2.4 C (vizualizacija): Sprememba malih v velike črke
URL Nal 2.4 C: Prevedba C --> ARM Zbirnik
File Nal 2.4 C (izvorna koda): Sprememba malih v velike črke
3. vaja - Pomiki, podprogrami File Zbirni jezik ARM 3.del

OR_ARM_Zbirnik_v5_S55_S65.pdf

URL Nal 3.4 C (vizualizacija): Povprečje števil v polju
URL Nal 3.4 C: Prevedba C --> ARM Zbirnik
File Nal 3.4 C (izvorna koda): Povprečje števil v polju
4. vaja - Podprogrami-II, sklad File Zbirni jezik ARM 4.del

OR_ARM_Zbirnik_v5_S66_S77.pdf

URL Nal 4.3 C (vizualizacija): Zlivanje nizov
URL Nal 4.3 C: Prevedba C --> ARM Zbirnik
File Nal 4.3 v prog. jez. C: Konkatenacija (spajanje) dveh stringov
5. vaja - MiMo model CPE File Vaja 5 Ukaz SUB MiMo
URL https://github.com/LAPSyLAB/MiMo_Student_Release
URL Logisim Evolution 3.8 jar
6. vaja - Paralelni V/I (PIO) File STM32H7_Predstavitev.pdf

STM32H7_Predstavitev.pdf

File STM32H7_Projekt.pdf

STM32H7_Projekt.pdf

File STM32H7_GPIO_Krmiljenje.pdf

STM32H7_GPIO_Krmiljenje.pdf

Page rešitev STM32H7 (minimalna koda)
Page rešitev STM32H7
File STM32F4_Predstavitev.pdf

STM_Predstavitev.pdf

File STM32F4_GPIO_Krmiljenje.pdf

STM_GPIO_Krmiljenje.pdf

File WinIdea:FRI SMS projekt - Predstavitev

OR_FRI_SMS_Projekt.pdf

File Dodatno gradivo: Getting Started with ATMEL 9260.pdf (Initialization)
File V/I Naprave: PIO Krmilnik - Predstavitev

OR_PIO_Krmilnik.pdf

File Definicije registrov PIO.txt

Definicije registrov PIO.txt

File PIO_zgled_PB15.txt

PIO_zgled_PB15.txt

Page rešitev FRI-SMS
Page rešitev FRISMS (minimalna koda)
7. vaja- Paralelni V/I (PIO), LED dioda II File STM32H7_GPIO_Krmiljenje 2.pdf

STM32H7_GPIO_Krmiljenje 2.pdf

File STM32H7_rm0433_Ch11-General-purpose IOs (GPIO)_Related pages

rm0433-stm32h750_GPIO_Ch11.pdf

File AT91SAM9260-Ch29-PIO.pdf

AT91SAM9260-Ch29-PIO.pdf

File Prevedba C programa in funkcij v ARM zbirnik_v2.pdf

Prevedba C programa in funkcij v ARM zbirnik.pdf

File C_PIO_LED_OnOff_Delay_Demo.wsb
8. vaja - Časovniki (TC) I File V/I Naprave: Časovnik TC - Predstavitev STM32H7

STM32H7_SysTick_Casovnik.pdf

File STM32H7 PM chap4-4 SysTick Casovnik
Page STM32H7 rešitev
File V/I Naprave: Časovnik TC - Predstavitev FRI SMS

OR_TC_Casovnik.pdf

File AT91SAM9260-Ch34-TC.pdf

AT91SAM9260-Ch34-TC.pdf

File AT91SAM9260-Ch34-TC_označen.pdf

AT91SAM9260-Ch34-TC_highlights.pdf

File Definicije registrov TC0
File V/I Naprave: Časovnik TC - Predstavitev STM32F4

STM32F4_SysTick_Casovnik.pdf

9. vaja - Prekinitve in časovnik File STM32H7_Projekt II.del

OR_STM32H7_Projekt II.pdf

URL STM32 Memory model and Linker script
File STM32H7 V/I Naprave: Prekinitve - Splošno

STM32H7_Prekinitve.pdf

File STM32H7 V/I Naprave: Prekinitve s SysTick časovnikom

STM32H7_SysTick_Casovnik_Interrupt.pdf

Page rešitev STM32H7
File V/I Naprave: Prekinitve - Predstavitev

OR_AIC_Prekinitve.pdf

File AT91SAM9260-Ch27-AIC.pdf

AT91SAM9260-Ch27-AIC.pdf

File TC PIO LED IRQ.zip
File STM32F4 V/I Naprave: Prekinitve - Predstavitev

STM_SysTick_Casovnik_Interrupt.pdf

Page STM32F4 rešitve
10. vaja - DBGU (UART) serijski vmesnik File STM32H7 V/I Naprave: USART - Predstavitev

STM32H7_USART.pdf

File STM32H7 CubeIDE Osnovni projekt z LED, tipko in USART

STM32H7_CubeIDE_C_projekt.pdf

Page STM32H7 rešitve
File V/I Naprave: DBGU Debug Unit - Predstavitev

OR_DBGU_Debug.pdf

File AT91SAM9260-Ch28-DBGU.pdf

AT91SAM9260-Ch28-DBGU.pdf

File DBGU definicije_registrov.txt

DBGU_Registri.txt

Page FRI-SMS rešitve
Page FRI-SMS rešitve Local Loopback
File OR_FRI-SMS_Kabel RS 232.pdf

OR_FRI-SMS_Kabel RS 232.pdf

File STM32F4 V/I Naprave: USART - Predstavitev

STM_USART.pdf

Page STM32F4 rešitve
11. vaja - DMA in serijski vmesnik File STM32H7 V/I Naprave: USART+DMA - Predstavitev

STM32H7_USART_DMA.pdf

Page STM32H7 rešitve

Celotna main.s datoteka

File V/I Naprave: DMA Krmilnik - Predstavitev

OR_DMA_PDC_razsirjen.pdf

File AT91SAM9260-Ch24-DMA.pdf

AT91SAM9260-Ch24-DMA.pdf

File DBGU_DMA_Registri.txt

DBGU_DMA_Registri.txt

Page rešitev - celota (od /* main program */ do konca)
File STM32F4 V/I Naprave: USART+DMA - Predstavitev

STM32F4_USART_DMA.pdf

Page STM32F4 rešitve
12. vaja - Praktična vaja (MiniRTOS, mini IO projekt) File STM32H7 V/I Naprave: MiniRTOS - Predstavitev

STM32H7_SysTick_MiniRTOS_IO.pdf

Folder Rešitev
File V/I Naprave: Prekinitve - Predstavitev - procesi

OR_AIC_Prekinitve.pdf

File TC_IRQ_PROC.zip
URL Predstavitev FRI SMS - Prezi
File OR_FRI_SMS_PWM_Buzzer_Synth_Demo
File OR_FRI_SMS_PWM_Buzzer_Synth_Demo.mp4
File OR FRI SMS Bread-board Demo
File C LED Key Breadboard+FRISMS Demo
File OR Delo z osciloskopom
Domače naloge File MiMo: Assembler in Python (Loboda)
File MiMo: Binary LED Register and Demo (Štular)
File FRI-SMS: Parkirni senzor (UZ merjenje razdalje) (Resnik)
File FRI-SMS: Krmiljenje RGB diode (T. Mihelčič)
File FRI SMS: TCx PWM generiranje zvoka (Amon)
File FRISMS: Nadzor LG TV preko rs232 (Matko)
File FRISMS: Morse Implementation in C (Šturm)
Dodatna vsebine: Programiranje v C (in tudi zbirniku), Linux na FRISMS URL Valvano: Chapter 5 - Interactive introduction to C

Priporočamo za učenje programiranja v jeziku C.

Tenacious C depicts your C programs graphically.

Chapter 5: Introduction to C Programming
Embedded Systems - Shape The World

Jonathan Valvano and Ramesh Yerraballi

 

This chapter covers the C Programming language starting with the structure, constants and variable declarations, the main subroutine, simple input/output, arithmetic expressions, Boolean expressions, the assignment statement, the while loop and lastly simple functions with at most one input and one output.


URL Youtube: C Programming Tutorial for Beginners - freeCodeCamp.org

Priporočamo za učenje programiranja v jeziku C.

Tenacious C depicts your C programs graphically.

Chapter 5: Introduction to C Programming
Embedded Systems - Shape The World

Jonathan Valvano and Ramesh Yerraballi

 

This chapter covers the C Programming language starting with the structure, constants and variable declarations, the main subroutine, simple input/output, arithmetic expressions, Boolean expressions, the assignment statement, the while loop and lastly simple functions with at most one input and one output.

URL Tenacious C The Visual C IDE and Graphical Editor

Priporočamo za učenje programiranja v jeziku C.

Tenacious C depicts your C programs graphically.

With our easy-to-use display, you can

  • Ensure pointers are initialized
  • Quickly identify memory leaks
  • Investigate program data
  • See what points to what
  • See how close you are to an overflow using the stack meter
  • Enable a variety of memory views, allowing you to investigate virtually all program data
  • Cast memory from one type to another

File 01-Uvod_C.pdf

PPT predstavitev osnovnih pojmov

URL Compiler explorer: interaktivna primerjava prevajalnikov

Interaktivno orodje za primerjavo prevajalnikov v zbirni jezik.

File Nal 2.4: Sprememba malih v velike črke v znakovnem nizu
File Nal 3.4: Povprečje števil v polju
File Nal 4.3: Konkatenacija (spajanje) dveh stringov
URL DaveSpace: Efficient C for ARM
URL DaveSpace: Efficient C for ARM - URL link

 ARM: Efficient C for ARM: Start


File ARM Programming and Optimisation Techniques.pdf

Članek opisuje povezavo med programom v Cju in ustrezno prevedbo v zbirnik.

File Efficient_C_Programming.pdf
File Writing and Optimizing ARM Assembly Code.pdf
File C_PIO_LED_OnOff_Delay_Demo.wsb
File C_PIO_LED_OnOff_TC0_Demo.wsb

C_PIO_LED_OnOff_TC0_Demo.wsb


Projekt z uporabo časovnika.

File C LED Key Protoboard Demo.wsb
File Linux_namestitev (Navodila)

Kako namestiti Linux na FRISMS...

Nekoliko starejša navodila, verjetno potrebna osvežitve...