Week Name Description
Page Obveznosti študenta

Obveznosti študenta, ki želi oraviti predmet Linearna Algebra v študijskem letu 2022/23.

Page Gradiva

Gradiva za predmet: skripta, spletne povezave, stari kolokviji in izpiti.

19 February - 25 February File Vektorji v R^3, 1. del, poudarki 1. tedna
26 February - 3 March File Vektorji v R^3, 2. del, snov 2. tedna
File Naloge za vaje, 2. teden
4 March - 10 March File Matrike in reševanje linearnih sistemov, snov 3. tedna
File Naloge za vaje, 3. teden
11 March - 17 March File Lastnosti matričnih operacij in obrnljive matrike, snov 4. tedna
File Naloge za vaje, 4. teden
18 March - 24 March File Vektorski prostori, snov 5. tedna
File Naloge za vaje, 5. teden
25 March - 31 March File Baze vektorskih prostorov, snov 6. tedna
File Naloge za vaje, 6. teden
1 April - 7 April File Linearne preslikave, snov 7. tedna
File Naloge za vaje, 7. teden
8 April - 14 April File Ortogonalnost, snov 8. in 9. tedna
File Naloge za vaje, 8. teden
15 April - 21 April File Determinante, snov 9. in 10. tedna
File Naloge za vaje, 9. teden
22 April - 28 April File Lastne vrednosti in lastni vektorji, snov 10. in 12. tedna
File Naloge za vaje, 10. teden
29 April - 5 May File Naloge za vaje, 11. teden
File Rešitve nalog za vaje, 11. teden
URL Star posnetek reševanja nekaterih nalog (od 25:00 dalje)
6 May - 12 May File Podobnost matrik, diagonalizacija ter lastne vrednosti simetričnih matrik, 13. teden
File Naloge za vaje, 12. teden
13 May - 19 May File Naloge za vaje, 13. teden
20 May - 26 May File Razcep singularnih vrednosti 14. teden
File Naloge za vaje, 14. teden
27 May - 2 June File Naloge za vaje, 15. teden
3 June - 9 June File Zapiski predavanj, 10. in 11. teden
File Zapiski predavanj, 12.teden
File Zapiski predavanj, 13. teden
File Zapiski predavanj, 14. teden
File Metoda glavnih smeri (PCA)
File Pixarjeve lastne vrednosti in vektorji
File Lastni vektorji spletnih iskalnikov
File Zapiski predavanj, 2. teden
File Stari zapiski, 1. teden. Ne odpiraj.
File Zapiski predavanj, 3. teden
File Zapiski predavanj, 4. teden
File Zapiski predavanj, 5. teden
File Vektorski prostor in podprostor, baze
File Vektorski prostor, 2. del
File Zapiski predavanj, 7. teden, linearne preslikave
File Linearne preslikave
File Zapiski predavanj, 8. teden, determinante