1. Instalirate najprej orodje WinIdea :  www.isystem.com/downloads/winIDEA/setup/winIDEA(x64)9_12_256.exe      (64bitna različica)

                                         ali                http://www.isystem.com/downloads/winIDEA/setup/winIDEA9_12_256.exe     (32bitna različica)

2. v direktorij "C:\iSYSTEM\winIDEA9" razpihnete vsebino isystem.com/downloads/winIDEA/gcc/gcc_arm.exe  - ustvari se poddirektorij gcc.

Sledi navodilom iz točke 1 in 2 na strani:

https://www.isystem.com/downloads/winIDEA/howToInstallWinIDEAOnLinux.html

Po prenosu datoteke installWinIDEA.sh v njej spremeni vrednosti naslednjih spremenljivk:

•    WINIDEA_DISTRO v winIDEA(x64)9_12_256.tar.gz

•    WINIDEA_EXE v winidea.exe

 

Po končani inštalaciji prenesi http://www.isystem.com/downloads/winIDEA/gcc/gcc_arm.exe ter poženi z wine. Program naj se razpihne v lokacijo, kamor ste inštalirali winidea (<winIDEA-install-dir>).

Koristi morda tudi ta vir :

https://www.isystem.com/downloads/winIDEA/help/winidea-on-linux.html

Last modified: Wednesday, 7 October 2020, 5:07 PM