1. Instalirate najprej orodje WinIdea :  www.isystem.com/downloads/winIDEA/setup/winIDEA(x64)9_12_256.exe      (64bitna različica)

                                         ali                http://www.isystem.com/downloads/winIDEA/setup/winIDEA9_12_256.exe     (32bitna različica)

   Priporočamo direktorij  C:\iSYSTEM\winIDEA9_FRISMS. Če povezavi ne delujeta direktno, potem ju kopirajte v novo okno in deluje.

2. v direktorij "C:\iSYSTEM\winIDEA9_FRISMS\" razpihnete vsebino gcc_arm.zip , da se ustvarijo poddirektorij C:\iSYSTEM\winIDEA9_FRISMS\gcc\arm... .

Last modified: Wednesday, 12 October 2022, 10:41 AM