Week Name Description
Page Osnovni podatki o predmetu

Izvajalci in kratka vsebina

Page Obveznosti študenta
Page Gradiva

Učno gradivo, arhiv izpitov in kolokvijev.

File OMA MM predznanje za FE
2 October - 8 October File 1. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Matematična indukcija
URL 2. del predavanj: Številske množice
URL 3. del predavanj: Absolutna vrednost R, kartezični zapis C
9 October - 15 October URL Posnetek vaj, sreda 14. oktober 9:15-11:00
File 2. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Polarni zapis kompleksnih števil
URL 2. del predavanj: Računanje v polarnem zapisu
URL 3. del predavanj: Geometrija operacij v C
URL Posnetek vaj, torek 13.10., 8:15-10:00
File Vaje, 2. teden
16 October - 22 October File 3. predavanja - izročki
File Izročki predavanj za 3. teden
URL 1. del predavanj: Rešitve algebraičnih enačb
URL 2. del predavanj: Koreni kompleksnega števila
URL 3. del predavanj: Uvod v zaporedja
URL 4. del predavanj: Geometrijski prikaz zaporedij in rekurzije
URL 5. del predavanj: Lastnosti zaporedij
File Vaje, 3. teden
23 October - 29 October File 4. predavanja - izročki
URL Posnetek predavanj, 29.10.2020
File Vaje, 4. teden
30 October - 5 November File 5. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Pravila za računanje z vrstami in primerjalni kriterij
URL 2. del predavanj: Kvocientni konvergenčni kriterij
URL 3. del predavanj: Korenski konvergenčni kriterij
URL 4. del predavanj: Leibnizov konvergenčni kriterij
URL 5. del predavanj: Ponovitev osnov funkcij ene spremenljivke
File Vaje, 5. teden
6 November - 12 November File 6. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Limita funkcije
URL 2. del predavanj: Računanje z limitami funkcij in primeri
URL 3. del predavanj: Zveznost funkcije
File Kratek pregled elementarnih funkcij
File Zveze med kotnimi funkcijami
File DefinicijeLimitnegaObnasanja
URL Video: Hilbert's Curve: Is infinite math useful?
URL Video: Infinite sums
File Vaje, 6. teden
13 November - 19 November File Vaje, 7. teden
File 7. sklop izročkov - verzija s slikami (ni za tiskanje)
File 7. sklop izročkov: verzija za tiskanje (brez slik)
URL 1. del predavanj: Metode za iskanje ničel zveznih funkcij
URL 2. del predavanj: Funkcije več spremenljivk
URL 3. del predavanj: Odvod funkcije ene spremenljivke
URL 4. del predavanj: Odvodi elementarnih funkcij
20 November - 26 November File 8. sklop izročkov
URL 1. del predavanj: Uporaba odvoda
URL 2. del predavanj: L'Hospitalova pravila
URL 3. del predavanj: Taylorjevi polinomi in vrste
URL Video: Essence of calculus
URL Video: What they won't teach you in calculus
URL Video: Derivative formulas through geometry
URL Video: Visualizing the chain rule and product rule
URL Video: Implicit differentiation, what's going on here?
URL Video: What's so special about Euler's number e?
File Vaje, 8. teden
27 November - 3 December File 9. sklop izročkov
File 9. sklop izročkov (prilagojeno za letošnje štud. leto)
URL 1. del predavanj: Odvodi funkcij več spremenljivk
URL 2. del predavanj: Verižno pravilo
URL 3. del predavanj: Primeri uporabe verižnega pravila
URL 4. del predavanj: Smerni odvod funkcije dveh spremenljivk
URL 5. del predavanj: Uporaba smernega odvoda
File Vaje, 9. teden