Literatura:

Za tiste, ki bi radi vedeli več ...

  • Graham, Knuth, Patashnik: Concrete mathematics

Stari kolokviji in izpiti

Stari izpiti pri OMA

1.kol. 2.kol. 1.pop.kol./1.rač.izp. 1.teo.izpit 2.pop.kol/2.rač.izp. 2.teo.izpit 3.pop.kol/3.rač.izp. 3.teo.izpit
                 
09/10 pdf pdf pdf pdf
pdf
pdf pdf pdfrešitve
10/11 pdf pdf pdf pdf
pdf

pdfrešitve

pdf

pdf

11/12 pdf pdfresitve pdf pdf
pdf pdf
pdf

pdf

12/13 pdf pdf
resitve
pdf pdf pdf pdf pdf

pdf

13/14 pdf pdfresitve
pdf pdf pdf pdf pdf pdf
14/15 pdf pdf
pdf pdf pdf pdf pdf pdf
15/16  pdf pdf pdf rešitve pdf pdf pdf pdf pdf
16/17 pdf  pdf pdf pdf rešen slo, eng
slo, eng sloeng slo, eng
17/18 pdf pdf pdf pdf rešen pdf pdf pdf pdf
18/19 pdf  pdf  pdf  pdf, rešitve pdf  pdf, rešitve  pdf  pdf, rešitve 
19/20 pdf pdf pdf pdf, eng, rešitve pdf pdf, engrešitve pdf pdfrešitve
 20/21 pdf, resitve ga ni bilo pdf-1, eng-1,
pdf-2, eng-2
pdf-1, eng-1, rešitve
pdf-2, eng-2, rešitve
pdf, eng pdf, eng, rešitve pdf-1, eng-1, rešitve
pdf-2, eng-2
pdf-1, eng-1, rešitve
pdf-2, eng-2, rešitve 
21/22 pdf pdf pdf pdf pdf-1, pdf-2
22/23Last modified: Friday, 18 November 2022, 10:54 PM