седмица Име Опис
Page Osnovni podatki o predmetu

Izvajalci in kratka vsebina

Page Obveznosti študenta
Page Gradiva

Učno gradivo, arhiv izpitov in kolokvijev.

Датотека OMA MM predznanje za FE
Датотека Rešitve 1. kolokvija
Датотека Rešitve 2. računskega izpita
2 октомври - 8 октомври Датотека 1. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Matematična indukcija
URL 2. del predavanj: Številske množice
URL 3. del predavanj: Absolutna vrednost R, kartezični zapis C
9 октомври - 15 октомври URL Posnetek vaj, sreda 14. oktober 9:15-11:00
Датотека 2. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Polarni zapis kompleksnih števil
URL 2. del predavanj: Računanje v polarnem zapisu
URL 3. del predavanj: Geometrija operacij v C
URL Posnetek vaj, torek 13.10., 8:15-10:00
Датотека Vaje, 2. teden
16 октомври - 22 октомври Датотека 3. predavanja - izročki
Датотека Izročki predavanj za 3. teden
URL 1. del predavanj: Rešitve algebraičnih enačb
URL 2. del predavanj: Koreni kompleksnega števila
URL 3. del predavanj: Uvod v zaporedja
URL 4. del predavanj: Geometrijski prikaz zaporedij in rekurzije
URL 5. del predavanj: Lastnosti zaporedij
Датотека Vaje, 3. teden
23 октомври - 29 октомври Датотека 4. predavanja - izročki
URL Posnetek predavanj, 29.10.2020
Датотека Vaje, 4. teden
30 октомври - 5 ноември Датотека 5. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Pravila za računanje z vrstami in primerjalni kriterij
URL 2. del predavanj: Kvocientni konvergenčni kriterij
URL 3. del predavanj: Korenski konvergenčni kriterij
URL 4. del predavanj: Leibnizov konvergenčni kriterij
URL 5. del predavanj: Ponovitev osnov funkcij ene spremenljivke
Датотека Vaje, 5. teden
6 ноември - 12 ноември Датотека 6. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Limita funkcije
URL 2. del predavanj: Računanje z limitami funkcij in primeri
URL 3. del predavanj: Zveznost funkcije
Датотека Kratek pregled elementarnih funkcij
Датотека Zveze med kotnimi funkcijami
Датотека DefinicijeLimitnegaObnasanja
URL Video: Hilbert's Curve: Is infinite math useful?
URL Video: Infinite sums
Датотека Vaje, 6. teden
13 ноември - 19 ноември Датотека Vaje, 7. teden
Датотека 7. sklop izročkov - verzija s slikami (ni za tiskanje)
Датотека 7. sklop izročkov: verzija za tiskanje (brez slik)
URL 1. del predavanj: Metode za iskanje ničel zveznih funkcij
URL 2. del predavanj: Funkcije več spremenljivk
URL 3. del predavanj: Odvod funkcije ene spremenljivke
URL 4. del predavanj: Odvodi elementarnih funkcij
20 ноември - 26 ноември Датотека 8. sklop izročkov
URL 1. del predavanj: Uporaba odvoda
URL 2. del predavanj: L'Hospitalova pravila
URL 3. del predavanj: Taylorjevi polinomi in vrste
URL Video: Essence of calculus
URL Video: What they won't teach you in calculus
URL Video: Derivative formulas through geometry
URL Video: Visualizing the chain rule and product rule
URL Video: Implicit differentiation, what's going on here?
URL Video: What's so special about Euler's number e?
Датотека Vaje, 8. teden
27 ноември - 3 декември Датотека 9. sklop izročkov
Датотека 9. sklop izročkov (prilagojeno za letošnje štud. leto)
URL 1. del predavanj: Odvodi funkcij več spremenljivk
URL 2. del predavanj: Verižno pravilo
URL 3. del predavanj: Primeri uporabe verižnega pravila
URL 4. del predavanj: Smerni odvod funkcije dveh spremenljivk
URL 5. del predavanj: Uporaba smernega odvoda
Датотека Vaje, 9. teden
4 декември - 10 декември URL 1. del predavanj: Linearna aproksimacija funkcij dveh spremenljivk
URL 2. del predavanj: Stacionarne točke in lokalni ekstremi funkcij dveh spremenljivk
URL 3. del predavanj: Primer izračuna lokalnih ekstremov funkcije dveh spremenljivk
URL 4. del predavanj: Vezani ekstremi
URL 5. del predavanj: Taylorjev polinom funkcije dveh spremenljivk
Датотека 10. sklop izročkov
URL Video: Taylorjeva vrsta
URL Video: Limits, l'Hopital's rule, and epsilon delta definitions
Датотека Vaje, 10. teden
11 декември - 17 декември URL 1. del predavanj: Nedoločeni integral, linearnost in uvedba nove spremenljivke
URL 2. del predavanj: Integracija per partes, primeri integralov kotnih funkcij
URL 3. del predavanj: Integracija racionalnih funkcij
URL 4. del predavanj: Še nekaj težjih primerov nedoločenih integralov
Датотека 11. sklop izročkov
Датотека Nekaj skic z Mathematico (nivojnice, ekstremi)
Датотека Vaje, 11. teden
18 декември - 24 декември URL 1. del predavanj: Določeni integral in njegove lastnosti
URL 2. del predavanj: Osnovni izrek integralskega računa
URL 3. del predavanj: Računanje določenega integrala in uporaba
Датотека 12. sklop izročkov
Датотека Vaje, 12. teden
1 јануари - 7 јануари URL 1. del predavanj: Posplošeni integral
URL 2. del predavanj: Dvojni in trojni integral
Датотека Izročki - posplošeni integral
Датотека Izročki - dvojni/trojni integral
Датотека Vaje, 14. teden
8 јануари - 14 јануари Датотека Zapiski: Dvojni integral
URL Video: Integration and the fundamental theorem of calculus
Датотека Vaje, 15. teden
Датотека Diferencialne enačbe (zapiski)
15 јануари - 21 јануари Page Fizikalna dejstva
Page Ortogonalne trajektorije
Датотека Seznam izpitnih tematik