Неделя Название Описание
Страница Osnovni podatki o predmetu

Izvajalci in kratka vsebina

Страница Obveznosti študenta
Страница Gradiva

Učno gradivo, arhiv izpitov in kolokvijev.

Файл OMA MM predznanje za FE
Файл Rešitve 1. kolokvija
Файл Rešitve 2. računskega izpita
2 октября - 8 октября Файл 1. predavanja - izročki
Гиперссылка 1. del predavanj: Matematična indukcija
Гиперссылка 2. del predavanj: Številske množice
Гиперссылка 3. del predavanj: Absolutna vrednost R, kartezični zapis C
9 октября - 15 октября Гиперссылка Posnetek vaj, sreda 14. oktober 9:15-11:00
Файл 2. predavanja - izročki
Гиперссылка 1. del predavanj: Polarni zapis kompleksnih števil
Гиперссылка 2. del predavanj: Računanje v polarnem zapisu
Гиперссылка 3. del predavanj: Geometrija operacij v C
Гиперссылка Posnetek vaj, torek 13.10., 8:15-10:00
Файл Vaje, 2. teden
16 октября - 22 октября Файл 3. predavanja - izročki
Файл Izročki predavanj za 3. teden
Гиперссылка 1. del predavanj: Rešitve algebraičnih enačb
Гиперссылка 2. del predavanj: Koreni kompleksnega števila
Гиперссылка 3. del predavanj: Uvod v zaporedja
Гиперссылка 4. del predavanj: Geometrijski prikaz zaporedij in rekurzije
Гиперссылка 5. del predavanj: Lastnosti zaporedij
Файл Vaje, 3. teden
23 октября - 29 октября Файл 4. predavanja - izročki
Гиперссылка Posnetek predavanj, 29.10.2020
Файл Vaje, 4. teden
30 октября - 5 ноября Файл 5. predavanja - izročki
Гиперссылка 1. del predavanj: Pravila za računanje z vrstami in primerjalni kriterij
Гиперссылка 2. del predavanj: Kvocientni konvergenčni kriterij
Гиперссылка 3. del predavanj: Korenski konvergenčni kriterij
Гиперссылка 4. del predavanj: Leibnizov konvergenčni kriterij
Гиперссылка 5. del predavanj: Ponovitev osnov funkcij ene spremenljivke
Файл Vaje, 5. teden
6 ноября - 12 ноября Файл 6. predavanja - izročki
Гиперссылка 1. del predavanj: Limita funkcije
Гиперссылка 2. del predavanj: Računanje z limitami funkcij in primeri
Гиперссылка 3. del predavanj: Zveznost funkcije
Файл Kratek pregled elementarnih funkcij
Файл Zveze med kotnimi funkcijami
Файл DefinicijeLimitnegaObnasanja
Гиперссылка Video: Hilbert's Curve: Is infinite math useful?
Гиперссылка Video: Infinite sums
Файл Vaje, 6. teden
13 ноября - 19 ноября Файл Vaje, 7. teden
Файл 7. sklop izročkov - verzija s slikami (ni za tiskanje)
Файл 7. sklop izročkov: verzija za tiskanje (brez slik)
Гиперссылка 1. del predavanj: Metode za iskanje ničel zveznih funkcij
Гиперссылка 2. del predavanj: Funkcije več spremenljivk
Гиперссылка 3. del predavanj: Odvod funkcije ene spremenljivke
Гиперссылка 4. del predavanj: Odvodi elementarnih funkcij
20 ноября - 26 ноября Файл 8. sklop izročkov
Гиперссылка 1. del predavanj: Uporaba odvoda
Гиперссылка 2. del predavanj: L'Hospitalova pravila
Гиперссылка 3. del predavanj: Taylorjevi polinomi in vrste
Гиперссылка Video: Essence of calculus
Гиперссылка Video: What they won't teach you in calculus
Гиперссылка Video: Derivative formulas through geometry
Гиперссылка Video: Visualizing the chain rule and product rule
Гиперссылка Video: Implicit differentiation, what's going on here?
Гиперссылка Video: What's so special about Euler's number e?
Файл Vaje, 8. teden
27 ноября - 3 декабря Файл 9. sklop izročkov
Файл 9. sklop izročkov (prilagojeno za letošnje štud. leto)
Гиперссылка 1. del predavanj: Odvodi funkcij več spremenljivk
Гиперссылка 2. del predavanj: Verižno pravilo
Гиперссылка 3. del predavanj: Primeri uporabe verižnega pravila
Гиперссылка 4. del predavanj: Smerni odvod funkcije dveh spremenljivk
Гиперссылка 5. del predavanj: Uporaba smernega odvoda
Файл Vaje, 9. teden
4 декабря - 10 декабря Гиперссылка 1. del predavanj: Linearna aproksimacija funkcij dveh spremenljivk
Гиперссылка 2. del predavanj: Stacionarne točke in lokalni ekstremi funkcij dveh spremenljivk
Гиперссылка 3. del predavanj: Primer izračuna lokalnih ekstremov funkcije dveh spremenljivk
Гиперссылка 4. del predavanj: Vezani ekstremi
Гиперссылка 5. del predavanj: Taylorjev polinom funkcije dveh spremenljivk
Файл 10. sklop izročkov
Гиперссылка Video: Taylorjeva vrsta
Гиперссылка Video: Limits, l'Hopital's rule, and epsilon delta definitions
Файл Vaje, 10. teden
11 декабря - 17 декабря Гиперссылка 1. del predavanj: Nedoločeni integral, linearnost in uvedba nove spremenljivke
Гиперссылка 2. del predavanj: Integracija per partes, primeri integralov kotnih funkcij
Гиперссылка 3. del predavanj: Integracija racionalnih funkcij
Гиперссылка 4. del predavanj: Še nekaj težjih primerov nedoločenih integralov
Файл 11. sklop izročkov
Файл Nekaj skic z Mathematico (nivojnice, ekstremi)
Файл Vaje, 11. teden
18 декабря - 24 декабря Гиперссылка 1. del predavanj: Določeni integral in njegove lastnosti
Гиперссылка 2. del predavanj: Osnovni izrek integralskega računa
Гиперссылка 3. del predavanj: Računanje določenega integrala in uporaba
Файл 12. sklop izročkov
Файл Vaje, 12. teden
1 января - 7 января Гиперссылка 1. del predavanj: Posplošeni integral
Гиперссылка 2. del predavanj: Dvojni in trojni integral
Файл Izročki - posplošeni integral
Файл Izročki - dvojni/trojni integral
Файл Vaje, 14. teden
8 января - 14 января Файл Zapiski: Dvojni integral
Гиперссылка Video: Integration and the fundamental theorem of calculus
Файл Vaje, 15. teden
Файл Diferencialne enačbe (zapiski)
15 января - 21 января Страница Fizikalna dejstva
Страница Ortogonalne trajektorije
Файл Seznam izpitnih tematik