Teden Ime Opis
Stran Osnovni podatki o predmetu

Izvajalci in kratka vsebina

Stran Obveznosti študenta
Stran Gradiva

Učno gradivo, arhiv izpitov in kolokvijev.

Datoteka OMA MM predznanje za FE
Datoteka Rešitve 1. kolokvija
Datoteka Rešitve 2. računskega izpita
2. oktober - 8. oktober Datoteka 1. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Matematična indukcija
URL 2. del predavanj: Številske množice
URL 3. del predavanj: Absolutna vrednost R, kartezični zapis C
9. oktober - 15. oktober URL Posnetek vaj, sreda 14. oktober 9:15-11:00
Datoteka 2. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Polarni zapis kompleksnih števil
URL 2. del predavanj: Računanje v polarnem zapisu
URL 3. del predavanj: Geometrija operacij v C
URL Posnetek vaj, torek 13.10., 8:15-10:00
Datoteka Vaje, 2. teden
16. oktober - 22. oktober Datoteka 3. predavanja - izročki
Datoteka Izročki predavanj za 3. teden
URL 1. del predavanj: Rešitve algebraičnih enačb
URL 2. del predavanj: Koreni kompleksnega števila
URL 3. del predavanj: Uvod v zaporedja
URL 4. del predavanj: Geometrijski prikaz zaporedij in rekurzije
URL 5. del predavanj: Lastnosti zaporedij
Datoteka Vaje, 3. teden
23. oktober - 29. oktober Datoteka 4. predavanja - izročki
URL Posnetek predavanj, 29.10.2020
Datoteka Vaje, 4. teden
30. oktober - 5. november Datoteka 5. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Pravila za računanje z vrstami in primerjalni kriterij
URL 2. del predavanj: Kvocientni konvergenčni kriterij
URL 3. del predavanj: Korenski konvergenčni kriterij
URL 4. del predavanj: Leibnizov konvergenčni kriterij
URL 5. del predavanj: Ponovitev osnov funkcij ene spremenljivke
Datoteka Vaje, 5. teden
6. november - 12. november Datoteka 6. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Limita funkcije
URL 2. del predavanj: Računanje z limitami funkcij in primeri
URL 3. del predavanj: Zveznost funkcije
Datoteka Kratek pregled elementarnih funkcij
Datoteka Zveze med kotnimi funkcijami
Datoteka DefinicijeLimitnegaObnasanja
URL Video: Hilbert's Curve: Is infinite math useful?
URL Video: Infinite sums
Datoteka Vaje, 6. teden
13. november - 19. november Datoteka Vaje, 7. teden
Datoteka 7. sklop izročkov - verzija s slikami (ni za tiskanje)
Datoteka 7. sklop izročkov: verzija za tiskanje (brez slik)
URL 1. del predavanj: Metode za iskanje ničel zveznih funkcij
URL 2. del predavanj: Funkcije več spremenljivk
URL 3. del predavanj: Odvod funkcije ene spremenljivke
URL 4. del predavanj: Odvodi elementarnih funkcij
20. november - 26. november Datoteka 8. sklop izročkov
URL 1. del predavanj: Uporaba odvoda
URL 2. del predavanj: L'Hospitalova pravila
URL 3. del predavanj: Taylorjevi polinomi in vrste
URL Video: Essence of calculus
URL Video: What they won't teach you in calculus
URL Video: Derivative formulas through geometry
URL Video: Visualizing the chain rule and product rule
URL Video: Implicit differentiation, what's going on here?
URL Video: What's so special about Euler's number e?
Datoteka Vaje, 8. teden
27. november - 3. december Datoteka 9. sklop izročkov
Datoteka 9. sklop izročkov (prilagojeno za letošnje štud. leto)
URL 1. del predavanj: Odvodi funkcij več spremenljivk
URL 2. del predavanj: Verižno pravilo
URL 3. del predavanj: Primeri uporabe verižnega pravila
URL 4. del predavanj: Smerni odvod funkcije dveh spremenljivk
URL 5. del predavanj: Uporaba smernega odvoda
Datoteka Vaje, 9. teden
4. december - 10. december URL 1. del predavanj: Linearna aproksimacija funkcij dveh spremenljivk
URL 2. del predavanj: Stacionarne točke in lokalni ekstremi funkcij dveh spremenljivk
URL 3. del predavanj: Primer izračuna lokalnih ekstremov funkcije dveh spremenljivk
URL 4. del predavanj: Vezani ekstremi
URL 5. del predavanj: Taylorjev polinom funkcije dveh spremenljivk
Datoteka 10. sklop izročkov
URL Video: Taylorjeva vrsta
URL Video: Limits, l'Hopital's rule, and epsilon delta definitions
Datoteka Vaje, 10. teden
11. december - 17. december URL 1. del predavanj: Nedoločeni integral, linearnost in uvedba nove spremenljivke
URL 2. del predavanj: Integracija per partes, primeri integralov kotnih funkcij
URL 3. del predavanj: Integracija racionalnih funkcij
URL 4. del predavanj: Še nekaj težjih primerov nedoločenih integralov
Datoteka 11. sklop izročkov
Datoteka Nekaj skic z Mathematico (nivojnice, ekstremi)
Datoteka Vaje, 11. teden
18. december - 24. december URL 1. del predavanj: Določeni integral in njegove lastnosti
URL 2. del predavanj: Osnovni izrek integralskega računa
URL 3. del predavanj: Računanje določenega integrala in uporaba
Datoteka 12. sklop izročkov
Datoteka Vaje, 12. teden
1. januar - 7. januar URL 1. del predavanj: Posplošeni integral
URL 2. del predavanj: Dvojni in trojni integral
Datoteka Izročki - posplošeni integral
Datoteka Izročki - dvojni/trojni integral
Datoteka Vaje, 14. teden
8. januar - 14. januar Datoteka Zapiski: Dvojni integral
URL Video: Integration and the fundamental theorem of calculus
Datoteka Vaje, 15. teden
Datoteka Diferencialne enačbe (zapiski)
15. januar - 21. januar Stran Fizikalna dejstva
Stran Ortogonalne trajektorije
Datoteka Seznam izpitnih tematik