Click on 2. del predavanj: Računanje v polarnem zapisu to open the resource.